آپلود سنتر شفیق فکه، شبکه ایثار | گالری "عکس یک " حق دارد هرگونه فایلی را که به گونه ای برای سرور خطر آفرین است را حذف و یا جایگزین نماید. فایلهایی که در زیر لیست شده اند، حق آپلود را ندارند:

    • عکسهای مربوط به مسائل جنسی.
    • عکسهایی که حقوق مولف آنرا نقض میکند(فاقد کپی رایت).
    • عکسهایی که مربوط به خصومتهای شخصی و یا قومی میباشد.
    • عکسهایی که به نحوی شامل متون و یا مفهوم تبلیغاتی باشد.
    • عکسهایی غیر مجازی که به هر نحو قوانین دولت جمهوری اسلامی را نقض میکند.

درصورت آپلود عکسهایی که شامل موارد بالا باشد، قوانین زیر بر آن اعمال خواهد شد:

    • فورا دسترسی کاربر به آپلود سنتر شفیق فکه، شبکه ایثار | گالری "عکس یک " و سایر سرویسهایش قطع خواهد شد.
    • حذف تمامی عکسهایی که کاربر در آپلود سنتر شفیق فکه، شبکه ایثار | گالری "عکس یک " آپلود نموده است.
    • پیگرد قانونی(در صورت امکان).

تمام موارد بالا به صلاحدید آپلود سنتر شفیق فکه، شبکه ایثار | گالری "عکس یک " بدون هیچ گونه اخطار قبلی برای همیشه اعمال خواهد شد.